Category: पहिली गणित

beej class 1 marathi

beej class 1 marathi

beej class 1 marathi Loading… class 1 marathi test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/class-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/class-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/class-1-english-test/ टेस्ट मध्ये किती…

Introduction and writing of 31 to 40

Introduction and writing of 31 to 40

Introduction and writing of 31 to 40 Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी

Introduction and writing of 21 to 30

Introduction and writing of 21 to 30

Introduction and writing of 21 to 30 Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/…

coins and currency notes class 1 math

coins and currency notes class 1 math

coins and currency notes class 1 math Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/…

Introduction and writting of 11 to 20

Introduction and writting of 11 to 20

Introduction and writting of 11 to 20 Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/…

introduction writting tens class 1 math

introduction writting tens class 1 math

introduction writting tens class 1 math Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/ टेस्ट

Let us learn substraction class 1 math

Let us learn substraction class 1 math

Let us learn substraction class 1 math Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा

Addition of 0 class 1 math

Addition of 0 class 1 math

Addition of 0 class 1 math Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक

Letus add class 1 math

Letus add class 1 math

Letus add class 1 math Loading… class 1 math test मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/ टेस्ट मध्ये…

error: Content is protected !!