std 6 test

std 6 test

std 6 test

अ.क्र विषय  येथे क्लिक करा
1 मराठी  येथे क्लिक करा
2 गणित  येथे क्लिक करा
3 इंग्रजी  येथे क्लिक करा
4 हिंदी येथे क्लिक करा 
5 enviormental studies  येथे क्लिक करा
6 इतिहास   येथे क्लिक करा
7 भूगोल  येथे क्लिक करा

 

 

 

 

आपणास जर इयत्ता सहावी च्या आमच्या इतर विषयाच्या टेस्ट सोडवाच्या असतील तर खाली दिलेल्या विषयाच्या

नावाला क्लिक करा आणि आमच्या इतर टेस्ट सोडवा click केल्यावर आपणास ज्या घटकावरील टेस्ट सोडवायची त्या

घटकाच्या नावावर क्लिक करा व त्या घटकावरील टेस्ट सोडव

 

std 6 test

 

 

std 6 marathi test   https://appulki.com/std-6-marathi-test/

std 6 math test     https://appulki.com/std-6-math-test/

std 6 english test    https://appulki.com/std-6-english-test/

std 6 hindi test     https://appulki.com/std-6-hindi-test/

std 6 history test     https://appulki.com/std-6-history-test/

std 6 geography test gharcha abhyas     https://appulki.com/std-6-geography-test-gharcha-abhyas/

std 6 enviromental studies test    https://appulki.com/std-6-enviromental-studies-test/

 

 

टेस्ट मध्ये किती गुण मिळाले हे समजण्यासाठी VIEW SCORE ला क्लिक करा

  टेस्ट मधील चुकलेले उत्तरे पहां टेस्ट सोडवल्या बद्दल APPULKI/  appulki team  आपली
आभारी आहे.

 

class 6 marathi test  https://bit.ly/39lF9oH

class 6  math test  https://bit.ly/3xke7G8

class 6 english test  https://bit.ly/3tzog0B

class 6 hindi test  https://bit.ly/3zCx21Q

class 6 history test  https://bit.ly/39mbUSM

class 6 geography test  https://bit.ly/3zyTj0p

class 6 enviormental studies test  https://bit.ly/3OcgwcB

 

 

aapulki gharcha abhyas

 

error: Content is protected !!