std 8 test

std 8 test

std 8 test

अ.क्र विषय येथे क्लिक करा
मराठी  येथे क्लिक करा
गणित येथे क्लिक करा
इंग्रजी येथे क्लिक करा
विज्ञान  येथे क्लिक करा
इतिहास  येथे क्लिक करा
 भूगोल  येथे क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपणास जर इयत्ता आठवी च्या आमच्या इतर विषयाच्या टेस्ट सोडवाच्या असतील तर खाली दिलेल्या विषयाच्या

नावाला क्लिक करा आणि आमच्या इतर टेस्ट सोडवा click केल्यावर आपणास ज्या घटकावरील टेस्ट सोडवायची त्या

घटकाच्या नावावर क्लिक करा व त्या घटकावरील टेस्ट सोडवा

std 8 test

std 8 marathi test  https://appulki.com/std-8-marathi-test/

std 8 hindi test  https://appulki.com/std-8-hindi-test/

std 8 math test  https://appulki.com/std-8-math-test/

std 8 scince test https://appulki.com/std-8-scince-test/

std 8 english test  https://appulki.com/std-8-english-test/

std 8 history test  https://appulki.com/std-8-history-test/

std 8 geography test  https://appulki.com/std-8-geography-test/

टेस्ट मध्ये किती गुण मिळाले हे समजण्यासाठी VIEW SCORE ला क्लिक करा

  टेस्ट मधील चुकलेले उत्तरे पहां टेस्ट सोडवल्या बद्दल APPULKI/  appulki team  आपली
आभारी आहे.

 

 

class 8 marathi test  https://bit.ly/3tgIE6x

class 8 hindi test  https://bit.ly/3tgT1r5

class 8 math test  https://bit.ly/3attfck

class 8 scince test https://bit.ly/3NmZI2R

class  8 english test https://bit.ly/3NSQYkK

class 8 history test  https://bit.ly/3MAgLNL

class 8 geography test  https://bit.ly/3awHf5n

 

 

 

aapulki gharcha abhyas

error: Content is protected !!