std 5 test

std 5 test

std 5 test

अ.क्र विषय येथे क्लिक करा
मराठी  येथे क्लिक करा
गणित येथे क्लिक करा
इंग्रजी येथे क्लिक करा
परिसर अभ्यास  येथे क्लिक करा
परिसर अभ्यास  येथे क्लिक करा
हिंदी   येथे क्लिक करा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आपणास जर इयत्ता पहिली च्या आमच्या इतर विषयाच्या टेस्ट सोडवाच्या असतील तर खाली दिलेल्या विषयाच्या

नावाला क्लिक करा आणि आमच्या इतर टेस्ट सोडवा click केल्यावर आपणास ज्या घटकावरील टेस्ट सोडवायची त्या

घटकाच्या नावावर क्लिक करा व त्या घटकावरील टेस्ट सोडवा

std 5 test

 

std 5 marathi test  https://appulki.com/std-5-marathi-test/

std 5 math test  https://appulki.com/std-5-math-test/

std 5 english test https://appulki.com/std-5-english-test/

std 5 environmental studies test https://appulki.com/std-5-environmental-studies-test/

std 5 parisar test    https://appulki.com/std-5-parisar-test/

std 5 hindi test  https://appulki.com/std-5-hindi-test/

class 5 marathi test  https://bit.ly/3wYIotM

class 5 english test  https://bit.ly/38XPbvZ

class 5 math test  https://bit.ly/3M0AFkx

class 5 environmental studies test https://bit.ly/3z0MKn0

class 5 parisar test  https://bit.ly/3z3P6S7

class 5 hindi test https://bit.ly/38UIuKY

 

टेस्ट मध्ये किती गुण मिळाले हे समजण्यासाठी VIEW SCORE ला क्लिक करा

टेस्ट मधील चुकलेले उत्तरे पहां टेस्ट सोडवल्या बद्दल APPULKI/appulki team  आपली
आभारी आहे.

error: Content is protected !!