Category: पहिली मराठी

bajar class 1 marathi

bajar class 1 marathi

bajar class 1 marathi | बाजार इयत्ता पहिली मराठी Loading… मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/ टेस्ट मध्ये…

pahili mulaskhare

pahili mulaskhare

pahili mulaskhare |ए च ळ ह झ अक्षरांची ओळख Loading… मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा

manjaranchi gammat class 1 swadhyay

manjaranchi gammat class 1 swadhyay

manjaranchi gammat class 1 swadhyay |मांजराची गंमत स्वाध्याय 1 ली Loading… मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/ टेस्ट…

majhe shabdh majhe mitra swadhya class 1

majhe shabdh majhe mitra swadhya class 1

majhe shabdh majhe mitra swadhya class 1 | माझे शब्द माझे मित्र इयत्ता पहिली मराठी Loading… मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट…

उ न स प ऊ त ची ओळख इयत्ता पहिली

उ न स प ऊ त ची ओळख इयत्ता पहिली

उ न स प ऊ त ची ओळख इयत्ता पहिली Loading… मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/ टेस्ट…

aai mla de na swadhya

aai mla de na swadhya

aai mla de na swadhya | आई मला दे ना स्वाध्य्याय Loading… aai mla de na swadhya | आई मला दे ना स्वाध्य्याय मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित…

gamti shodh class 1 marathi

gamti shodh class 1 marathi

gamti shodh class 1 marathi | गमती शोध इयत्ता पहिली मराठी Loading… मराठी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-marathi-test/ गणित टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-math-test/ इंग्रजी टेस्ट सोडवण्यासाठी क्लिक करा https://appulki.com/std-1-english-test/…

mazi shala class 1 marathi

mazi shala class 1 marathi

mazi shala class 1 marathi Loading… class 1 marathi test https://appulki.com/class-1-marathi-test/ class 1 english test https://appulki.com/class-1-english-test/ class 1 math test https://appulki.com/class-1-math-test/ टेस्ट मध्ये किती गुण मिळाले हे समजण्यासाठी VIEW SCORE…

पाऊस

पाऊस

पाऊस Loading… पाऊस दिनू शाळेतून घरी निघाला होता. आकाशात काळे ढग जमा झाले होते. थोड्या वेळातच पावसाला सुरुवात झाली. आकाशातून पाण्याचे थेंब खाली येत होते. दिनूला त्याची गंमत वाटली. दिनूने…

error: Content is protected !!