Category: भाषण

चला पाढे पाठांतर करु या

गणित विषयक नवोपक्रम नवोपक्रमाचे शीर्षक . चला पाढे पाठांतर करु या शिक्षिकाचे नांव – श्रीमती लता भालचंद्र आराध्ये (तडकलकर) प्रस्तावना: गणित विषयामध्ये संख्येवरील क्रिया या क्षेत्रास सर्वात महत्वाचे स्थान असून…

बालमंचाद्वारे व्यक्तीमत्व विकास

व्यक्तिमत्व विषयक नवोपक्रम नवोपक्रमाचे शीर्षक “बालमंचाद्वारे व्यक्तीमत्व विकास” शिक्षकाचे नांव : विजयकुमार नागनाथ सलगर .शप्रस्तावना: शाळा म्हणजे मुलांना घडविणारे एक मंदिरच आहे. व या मंदिरातील पुजारी म्हणजे शिक्षक होय. देशाच्या…

पाणी म्हणजे जीवन

पाणी म्हणजे जीवन भगवंतानी सृष्टी निर्माण केली, ती पंचमहाभूतांची. आपले शरीर याच म्हणजे पृथ्वी, आप, तेज,वायू, आणि आकाश यांची पंचमहाभूते समाविष्ट असतात. मानवामध्ये देखील हीच पंचमहाभूते समाविष्ट असतात. पंचमहाभूतांनी बनलेले…

तंबाखूचा नाद आरोग्याचा घात.

तंबाखूचा नाद आरोग्याचा घात. या जन्मावर या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे, शतदा प्रेम करावे. या काव्यपंक्तीत कवी मंगेश पाडगावकरांनी जीवनाचा खोल अर्थ भरलेला आहे. जीवन हे अनमोल आहे. मनुष्य जन्म…

दूरदर्शन आणि तरूण

दूरदर्शन आणि तरूण अंध धृतराष्ट्राजवळ बसून युद्धभूमीवरील घडामोडी पाहण्याची दिव्यदृष्टी एकट्या संजयला होती. परंतु स्थलकाळाचे बुरूज फोडून जगातील कोणतीही गोष्टी घरबसल्या दाखविण्याची जादू दूरदर्शनने केली आहे. जॉन लॉगी बाअर्डने सर्व…

error: Content is protected !!